Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Švastalova Lhota

Švastalova Lhota je severozápadně mezi Zhoří a Vltavou, 3,5 km severozápadně od Krásné Hory nad Vltavou. Prvotně příslušela jako královský majetek ke hradu Kamýku. Osada se původně jmenovala jen Lhota nebo Lhotka. Po roce 1560 se objevila Lhota s přívlastkem Švastalova. První písemná zmínka o rodu Švastalů je v r. 1648, ale již dávno předtím hospodařil rod v osadě několik pokolení. V prosinci r. 1940 obdržel hospodář od zemědělské rady v Čechách diplom uznání a plaketu na počest starobylého selského rodu, který přes 300 let hospodaří na jednom statku a dostala jméno i osada.
Švastalova Lhota – Břehy
Břehy byly rozloženy na pravém břehu Vltavy s 6 chalupami. Byly zatopeny při stavbě Kamýcké přehrady. Nyní název připomíná jen chatová osada vystavěná kousek dál od vody pod lesem.

Břehů se dotklo období 2. světové války a takzvaná Vltavská obranná linie, která měla velmi krátké trvání. Vltavská linie byla vybudována narychlo a za těžkých podmínek vroce 1938, kdy byly po březích Vltavy budovány obranné betonové pěchotní objekty, převážně takzvané „řopíky“ (podle ŘOP – ředitelství opevňovacích prací), s úkolem poskytnout případnou ochranu armádě při plánovaném ústupu ze západu na východ. Plány staveb i okolnosti jejich budování byly přísně tajné. Betonáž se prováděla naráz, aby odolnost řopíku nebyla narušena dilatační spárou. Betonovalo se ve dne i v noci za svitu petrolejových lamp, míchačky byly poháněny dieselovými motory, od nichž byl beton navážen v kolečkách na lešení a ručně pěchován do bednění. Některá místa byla těžko dostupná, tak se beton a další stavební materiál přivážel na místa loděmi. Do vývoje 2. světové války nakonec pevnůstky příliš nepromluvily a nebyly k obraně vlastní využity. Díky vzniku protektorátu Čechy a Morava však byly objekty na příkaz Němců již v roce 1939 systematicky likvidovány. Po březích postupovaly stavební čety, které obranné objekty odstřelovaly a následně rozebíraly. Železobetonové monolity napěchované náložemi však často pouze „nadskočily“ a opět si sedly. Kýžený efekt přineslo až umístění trhaviny ve střílnách a v rozích objektu. Díky tomu se po detonaci převrátila střecha a stěny se rovnoměrně rozevřely do stran. Spotřeba trhaviny na jeden bunkr se ustálila na 70 kg. Při odstřelech zajišťovalo české četnictvo bezpečnostní službu, přilehlý prostor byl uzavírán a budovy v okolí měly mít otevřená okna, aby tlakem nepraskly skleněné tabulky. Na místech tak většinou zůstaly jen pokroucené armatury a hromady betonové drtě. Stát zůstaly pouze objekty, které sousedily s civilními budovami, ale i tyblyly znehodnoceny zabetonováním všech otvorů. Takový objekt stál až do vytopení na zahradě Trojanových v Břehách. Kolem roku 1941 byly najímány další pracovní čety, které měly za úkol vytěžit ocelové armatury z trosek odstřelených objektů pro potřeby německé říše. Jediným dosud zachovaným objektem v našem úseku je na Šefrovně. Po vybudování kamýcké přehrady skončily některé řopíky pod hladinou Vltavy. Na jaře 1945 byla založena v osadě Břehy domobrana, strážící a odchytávající v místních lesích a u vody německé vojáky prchající před sovětskou armádou do amerického zajetí. Řeka tu byla jakousi mnohdy nepřekonatelnou hranicí, přestože na levém břehu při statku Ptáčkových hlídkovala podle pamětníků americká armáda.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta
Kousek starých vltavských břehů od Jiřího Staňka
Vltava v proudu času od Jana Kuthana a Martina STeckera

V současné době je ve Švastalově Lhotě 13 čísel popisných, 55 čísel evidenčních a 19 obyvatel. Ve Švastalově Lhotě si můžeme nechat vyrobit kuchyň na míru u pana Jindřicha Bláhy.
Odkaz: www.blaha-kuchyne.eu

Historické:

Draha 1935
Draha 1935
Draha 1935
Draha 1935
Stodola r. 1939
Stodola r. 1939
Stodola r. 1939
Stodola r. 1939
1940
1940
Cesta na Babu od Lhotky 1940
Cesta na Babu 1940

Historické - Břehy:

Brod
Brod
Břehy po proudu z Bukačovy skály
Břehy po proudu z Bukačovy skály
Břehy proti proudu z Bukačovy skály
Břehy proti proudu z Bukačovy skály
Břehy
osadní tabule
Osadní tabule
Přírodní bazény u Břehů
Přírodní bazény u Břehů
Řopiík po bouráníí
Řopiík po bouráníí
Řopík
Řopík
vory
Vory
Břehy - Trojanovi po odpuštění přehrady
Břehy - Trojanovi po odpuštění přehrady
Břehy - Trojanovi po odpuštění přehrady
Bukačka 1940
Bukačka
Na Podkově 1936
Na Podkově 1936
Na Podkově 1936
dětské hry 1934
Dětské hry 1934
dětské hry 1934
Cesta ze Břehů  a na pastvě 1934
Cesta ze Břehů a na pastvě 1934
Cesta ze Břehů  a na pastvě 1934
Na řece a tahání balvanů z řeky 1935
Na řece a tahání balvanů z řeky 1935

Letecké snímky:

Letecká fotografie Švastalova Lhota 1 Letecká fotografie Švastalova Lhota 2 Letecká fotografie Švastalova Lhota 3 Letecká fotografie Švastalova Lhota 4 Letecká fotografie Švastalova Lhota 5 Letecká fotografie Švastalova Lhota 6 Letecká fotografie Švastalova Lhota 7 Letecká fotografie Švastalova Lhota 8 Letecká fotografie Švastalova Lhota 9 Letecká fotografie Švastalova Lhota 10 Letecká fotografie Švastalova Lhota 11 Letecká fotografie Švastalova Lhota 12