Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Oznámení o uložení písemnosti

vytvořeno: 3.5.2021 | poslední změna: 3.5.2021

Podací číslo RR2138381914F - Spilka A.
Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) soudu zastižen a protože zásilku (písemnost) soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka (písemnost) soudu uložena dne 3.5.2021. Uloženou zásilku (písemnost) si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena, pokud nebylo uložení zásilky vyloučeno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Po uplynutí této lhůty bude zásilka vrácena soudu.