Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Oznámení o uložení písemnosti

vytvořeno: 16.3.2021 | poslední změna: 16.3.2021

Podací číslo RR762479118CZ - Spilka A.
Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) zastižen a protože zásilku (písemnost) nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka (písemnost) soudu uložena dne 16.3.2021. Uloženou zásilku (písemnost) si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena, pokud nebylo uložení zásilky vyloučeno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Po uplynutí této lhůty bude zásilka vrácena.