Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Nejvíce jsou na našem městském úřadu využívány tyto služby:
Poloha města Krásná Hora nad Vltavou

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Bodového hodnocení řidiče


Ceník:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Bodového hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně parcelní číslo


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT a výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba podat žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kde nás najdete:
   Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
   262 56 Krásná Hora nad Vltavou č. 90
   telefon: 318 862 309

Úřední hodiny:
   Pondělí a středa : 8,00 - 17,00 hodin
   V pracovní dny mimo úřední hodiny po dohodě s pracovníky Městského úřadu.