Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Co se píše v naší kronice o 28. X. 1918

          Po třistaleté porobě našeho národa se stal 28. říjen 1918 nejvýraznějším dnem v novodobé historii. Vznikl toho dne opět svobodný státní útvar – a to Československá republika.

          Dnes již plně nedoceníme úsilí a oběti, které přinesli národní buditelé, ti zachovali český jazyk před poněmčením (spisovatelé, písmáci, vlastenečtí učitelé a kněží) a oběti, které přinesli pak později ti, co formovali během 1. světové války úsilí za vytvoření samostatného státu. Byli to odboráři, legionáři a nejvýraznější tehdejší politik T.G.Masaryk s pomocí dalších.

            Podívejme se do kroniky naší obce, co se v ní píše o této době. To již v září roku 1918 bylo zřejmé, že císařské mocnářství Rakouska nepřežije a jeho osud prorokoval již předtím K.Havlíček Borovský ve svém veršování: “Jak je ti, Rakousko?” (Ozvěna) “Ouzko!” A co naše kronika? 

            “Na svatého Václava doprovázela hudba v Krásné Hoře spolky a dívky v národních krojích do kostela na slavnostní mši. Po mši na náměstí byla zapěna hymna Slovanů – “marné vaše proti nám jsou vzteky” (Hej,Slované). 29. října se pak sešlo obyvatelsvo před bytem p. starosty Michálka a zapělo “Kde domov můj” a “Hej, Slované”. Byly vyvěšeny vlajky s prapory. Nikdo nedbal ani na to, že řádí “španělská” chřipka. Počasí bylo v ten den blátivé a byl podmrak. Přesto se sešel velký zástup lidí. Potom se ubíral průvod s hudbou v čele městem a s lampiony procházel ulicemi, provolávajíc slávu vlasti”.

              Tolik zápis v obecní kronice. Bylo by ho možno ale doplnit, že v řadě rodin byl smutek nad padlými na frontách, řada rodin čekalo na to, zda se jim vrátí nezvěstní. Vždyť jen na krásnohorsku padlo 94 mužů, otců, synů. Jejich jména připomíná “Pomník padlých”. Čteme-li jejich jména, nechce se ani věřit, že některá rodina ztratila i tři své členy.

              Za zamyšlení stojí, zda máme stále v úctě tento památný den – den vzniku samostatného státu, zda jsme nezůstali něco dlužni k jeho 81. oslavě v tomto roce.