Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Praktické informace

Likvidace komunálního odpadu
(Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou)
 
 
Likvidace velkoobjemového odpadu a stavební sutě
(Sedlčanské technické služby, s.r.o.)
318 862 456
mesto@krasna-hora.cz
 
 
318 821 753
http://www.ts.sedlcany.cz


Vyvezení jímky
v katastrech města
 
(Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou)

318 862 456
mesto@krasna-hora.cz


Sklenářství
 
(Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou)

318 862 456
mesto@krasna-hora.cz


Pohřební služba
(Sedlčanské technické služby, s.r.o.)

(Habart Václav)

318 821 753,
606 819 311

318 822 995,
602 385 876


Vodovod a kanalizace v Krásné Hoře nad Vltavou
(VHS Benešov, s.r.o)
– přihlášky, odhlášky, změna údajů
Tiskopisy a postupy najdete na www.vhs-sro.cz ve změnách údajů smlouvy a dokumenty ke stažení.Pečovatelské služby

je možné zajistit pro občany přes Farní charitu Starý Knín: Popis nabízených služeb

Kontakt:
Farní charita Starý Knín
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03 Nový Knín
Telef.: 318 593 381
Email: fch-stary-knin@volny.cz

Kontakt na Charitní ošetřovatelskou službu:
Mobil: 602 668 236
Email: farnicharita@sendme.cz

http://www.charita.novyknin.net


Ohlašování pálení klestí se ohlašuje na:

  • Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
  • Hasičskému záchrannému sboru prostřednictvím internetu
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje - http://hzssk.webrex.cz si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.


 Hasiči tísňové volání 150
  HZS Stř. kraje
Stanice Sedlčany
950 833 011


Policie OŘ Příbram spojovatelka 974 879 111 -227,229
  OO Milín 974 879 730
    Fax: 318 691 311
    Email: pboopmilin@mvcr.cz
  tísňové volání 158


Zdravotnická záchranná služba Sedlčany 318 822 545
  tísňové volání 155
Nemocnice MEDITERRA Sedlčany, s.r.o. Sedlčany 318 841 500
Chirurgická ambulance
Rozšířená ordinac
pondělí až pátek:
pondělí až pátek:
sobota a neděle:
7,30 – 15,30
15,30 – 21,00
7,00- 19,00
Zubní pohotovost přestěhována do Příbrami
V případě potřeby jakéhokoliv lékařského ošetření po skončení ambulantní doby, se obraťte na RZP (rychlá záchranná pomoc), tel. 155 nebo na LSPP (lékařská služba první pomoci) Příbram, Politických vězňů 526, Příbram 7 (bývalá II. poliklinika), tel. 318 429 911


Zdravotnická záchranná služba Příbram
Zubní pohotovost
v areálu nemocnice na Zdaboři v budově H naproti hlavnímu vjezdu do areálu v 1. patře
sobota, neděle, svátky
Tel: 318 654 705
8,00 - 14,00
Oční ambulance
U Nemocnice 84 Příbram I
Tel: 318 641 343
Úrazové ambulance
U Nemocnice 84 Příbram I
Ortopedie: tel.318 641 724
Chirurgie: tel.318 641 723
Pohotovost (pro dospělé)
Oblastní nemocnice Příbram, U Nemocnice 84
Všední dny
soboty, neděle, svátky
Tel: 318 641 722
17 – 21 hodin
9 – 18 hodin
Pohotovost (pro děti)
Oblastní nemocnice Příbram, U Nemocnice 84
Všední dny
soboty, neděle, svátky
Tel: 318 641 380
17 – 22 hodin
8 – 22 hodin


Ohlašovna telekomunikačních poruch 800 123 456
Ohlašovna el.rozvodných poruch
(ČEZ Distribuce, a. s. )
840 850 860
www.cezdistribuce.cz
Ohlašovna vodovodních poruch
(VHS Benešov)
Poruchy nonstop
Fakturace
 
 317 721 866
 317 723 371


Dopravní spojení do Krásné Hory nad Vltavou:

  • Podrobné spojení hledejte na www.jizdnirady.cz.
  • Železniční doprava  nástup Sedlčany - Praha Hlavní nádraží směr Tábor - České Budějovice. Ve stanici Olbramovice přestup na místní trať směr Sedlčany. Zde přestup na autobusové spoje.
  • Autobusová doprava - Praha-Smíchov - Na Knížecí spoje směrem na Kamýk nad Vltavou, Milevsko.  Místní linky zabezpečují spoje ve směru Petrovice, Klučenice, Sedlčany, Příbram. 


Průběh údržby komunikací v zimním období - pohyb sypačů

Na následujícím odkaze můžete nahlédnout, kde se právě pohybuje nasazená technika pro provádění zimní údržby. Jednotlivé oblasti jsou rozvržené do takzvaných "okruhů posypových vozů" upravené dle významnosti dopravních cest v dané oblasti.
odkaz: http://is.ecsinvention.cz/zimniudrzba/sck/sypac.php?kraj=sck&okres=sedlcany

Informace o stavu sjízdnosti silnic lze získat:

www.dopravniinfo.cz