Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Zachované historické dokumenty

5.8.2012 Celoroční součet obecního městečka Krásné Hory z roku 1796
1.9.2012 Trhový řád z 1.8.1870
12.10.2012 Dolování v Krásné Hoře a okolí 1979
21.2.2016 Historická čísla Sedlčanského zpravodaje


Privilegia

Privilegia

Opis privileje krále Jana Lucemburského a vzácné originály výsadních listů Karla IV. z 11. ledna 1351, krále Jiřího z 10. prosince 1458, krále Vladislava z roku 1479, krále Ferdinanda I. z roku 1538, pak privileje císařovny Marie Terezie z 20. října 1744, císaře Josefa II. z roku 1786 a císaře Františka II.
z 25. února 1797 jsou uloženy v okresním archivu. Od roku 1789 má město obecní kroniku.
Zobrazit fotografie v galerii