Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Zhoř

Zhoř leží uprostřed mezi Krásnou Horou nad Vltavou a Kamýkem nad Vltavou, 2,5 km severozápadně od Krásné Hory nad Vltavou.

Na návsi v zahrádce stojí osadní zvonička z roku 1911. Z taškové střechy vystupuje dřevěná věžička, zakončená bání a křížkem. Před zvoničkou na žulovém podstavci stojí železný kříž. Původně zde stávala dřevěná zvonička.
Na severovýchodním kraji vsi v tarase při cestě na Švastalovu Lhotu stojí nízká kaplička, mající prázdný výklenek a na taškové střeše křížek. Byla vystavěna r. 1870 na počest svého patrona.

Podobná kaplička stojí o samotě jihovýchodně směrem ke Krásné Hoře, kterou postavil zhořský občan okolo r. 1840 ke cti Nejsv. Trojice.

Zhoř patřívala ke Kamýku od nepaměti. Kamýcké panství s hradem bývalo majetkem českých králů a tvořilo s dalekým okolím tak zvané královské „lovčovství“. Zhoř bývala kamýckým manstvím. Manský dvůr stával ve Zhoři, byl to jednopatrový zámeček a v prkenné věžičce na střeše býval zvonek, kterým se zvonívalo na robotu.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta

Pod Zhoř patří část osad s místními názvy: Žákovec, Mrázova, chata Matlánek

V současné době je ve Zhoři 24 čísel popisných, 10 čísel evidenčních a 31 obyvatel.

Zhoř kaplička u odbočky
Kaplička u odbočky
Zhoř kaplička na návsi
Kaplička na návsi
Zhoř kaplička u Švastalů
Kaplička u Švastalů
Zhoř kaplička u staré cesty
Kaplička u staré cesty
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Křížek před kapličkou
Křížek před kapličkou
Pohled z návse
Pohled z návse
Pohled z návse
Pohled z návse

Historické:

Zhoř
Zhoř
chata Matlánek
chata Matlánek
chata Matlánek
chata Matlánek


1983 Vichrice
1983 Vichrice
1983 Vichrice
1983 Vichrice
70. – 80. léta minulého století - kaplička před Zhoří
70. – 80. léta minulého století - kaplička před Zhoří
70. – 80. léta minulého století - cesta do Zhoři
70. – 80. léta minulého století - cesta do Zhoři
1924
Zhoř 1924
1931
Zhoř 1931
zhořská hasičská stříkačka
Zhořská hasičská stříkačka
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Letecké snímky:

Letecká fotografie Zhoř 1 Letecká fotografie Zhoř 2 Letecká fotografie Zhoř 3 Letecká fotografie Zhoř 4 Letecká fotografie Zhoř 5 Letecká fotografie Zhoř 6 Letecká fotografie Zhoř 7 Letecká fotografie Zhoř 8 Letecká fotografie Zhoř 9 Letecká fotografie Zhoř 10 Letecká fotografie Zhoř 11 Letecká fotografie Zhoř 12 Letecká fotografie Zhoř 13 Letecká fotografie Zhoř 14 Letecká fotografie Zhoř 15 Letecká fotografie Zhoř 16 Letecká fotografie Zhoř 17