Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Smrčí

Smrčí leží 3,5 km severovýchodně od Krásné Hory nad Vltavou u potoka Brziny, blízko vtoku Svrchnice. Ve Smrčí je zděná zvonička, mající na taškové střeše dřevěnou věžičku s křížkem. Nade vchodem býval nápis: V upomínku našemu rodáku“ a ve štítě rok 1929. Zvoničku vystavěli osadníci ze Smrčí za přispění vdovy po železničním zřízenci J. Chýlovi, který zahynul při srážce vlaků. Vdova věnovala i zvonek.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta

V současné době je ve Smrčí 7 čísel popisných, 8 čísel evidenčních a 10 obyvatel.

Klaplička Smrčí
Kaplička
Smrčí ulice

Letecké snímky:

Letecká fotografie Smrčí 1 Letecká fotografie Smrčí 2 Letecká fotografie Smrčí 3 Letecká fotografie Smrčí 4 Letecká fotografie Smrčí 5 Letecká fotografie Smrčí 6 Letecká fotografie Smrčí 7 Letecká fotografie Smrčí 8