Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Plešiště

Plešiště leží asi 3,5 km severovýchodně od Krásné Hory nad Vltavou.
Každého návštěvníka jistě překvapí čtverhranná a věžovitá budova, která svou výškou nad všechny statky a chalupy vyniká. Stojí u domu čp. 1 a bývala nazývána Holanova Turyň. Dle pověstí prý tu sídlil rytíř Turn. Tvrz se vypíná nad potůčkem, kolem ní se zřejmě táhl příkop a v blízkosti stával nejspíše rytířský dvorec.
Na návsi stojí zděná zvonička, pocházející z poloviny 19. stol., je čtverhranná a na střese má věžičku se zvonkem, který osadníci ve válce zakopali a před zrekvírováním zachránili.
U zvoničky je železný kříž na vysokém žulovém podstavci s letopočtem 1860.

Ves se ve starých spisech jmenuje Plesiště. Dle lidové tvorby název osady vznikl několika možnostmi. Ve zdejších lesích se zdržovali lupiči a měli dobré skrýše – pelechy, po peleších nazvali prý lidé osadu. Za doby Žižkovy nebyla prý ves Plešiště v těchto místech jako nyní, stála tu jen trvz Turyň, ke které lidé své chalupy přestěhovali – připlechtili – prý Plechtice, později Plešiště. Nejvíce se pravdě podobá pověst, Ples – Plesy – osady při vodě založených.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta

V současné době je v Plešištích 12 čísel popisných, 3 čísla evidenční a 3 obyvatele. ZD Krásná Hora a.s. má zde v současné době pastevní areál pro skot. Po dohodě s majitelem je možné opravenou tvrz navštívit.

Plešiště kaplička
Kaplička
Plešiště kaplička
Kaplička
Náves
Náves
Pohled
Pohled
Tvrz
Tvrz

Historické:

Plešiště chalupa čp. 12 asi r.1920
Plešiště chalupa čp. 12 asi r.1920
Plešiště před rokem 1932
Plešiště před rokem 1932
Tvrz
Tvrz
Holanův statek čp. 1.- přízemní, napůl roubený s tvrzí
Holanův statek čp. 1.- přízemní, napůl roubený s tvrzí

Letecké snímky:

Letecká fotografie Plešiště 1 Letecká fotografie Plešiště 2 Letecká fotografie Plešiště 3 Letecká fotografie Plešiště 4 Letecká fotografie Plešiště 5 Letecká fotografie Plešiště 6 Letecká fotografie Plešiště 7