Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Mokřice

Leží 3,5 km jižně od Krásné Hory nad Vltavou a 2 km jihozápadně od Krašovic v údolí, jež na jihu uzavírá malebná, lesem porostlá hora Radejská. Osadu založil zeman Mokřek, který se nejspíše tak pojmenoval od mokřin, jimiž byly všechny louky prosáklé. První zmínka je r. 1336 a původně se jmenovala Mokřec.
V Mokřici stával ve 14. stol. zemanský dvůr a od 15. stol. patřil ke krašovické tvrzi.
Na návsi postavili mokřičtí památník padlým v 1. světové válce. Je na žulovém podstavci železný kříž s pamětní deskou. U domu čp. 8 stojí v zahradním tarase zvonička mezi dvěma lipami a před ní železný kříž. Má plechem pobitou střechu, z níž vystupuje osmisloupková věžička s jehlancovou stříškou, zakončenou dvojitým křížkem.

Pod malebnou Radejskou založil smíchovský spolek „Sirota“ v r. 1933 ozdravovnu. Úkolem spolku bylo podporovat sirotky, mrzáčky a zchudlé či přestárlé občany. Nejdříve koupil domek čp. 23 s ovocnou zahradou a dne 28. dubna 1935 položil slavnostně základní kámen ozdravovny. Do základního kamene byl zazděn kromě jiných věcí pamětní spis. Do ozdravovny jezdívaly pražské děti na osmitýdenní pobyty. Nyní je ozdravovna na prodej.

V Mokřici se nachází samostatné hospodářské stavení u čp. 2 typu – roubený špýchar na kamenné podezdívce s menší bedněnou pavlačí.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta

V současné době je v Mokřici 19 čísel popisných, 7 čísel evidenčních a 16 obyvatel. Mokřice má bohatý veřejný život zásluhou místních hasičů a hasiček, kteří pořádají pravidelně venkovní taneční zábavy, hasičská cvičení, fotbalová utkání na „Šikmé ploše“, výlovy rybníka a plesy. Vybudovali hřiště s klubovnou a venkovním přístřeškem pro posezení. V současné době mají 44 členů ve 2 mužstvech mužů, 1 mužstvu žen a 1 mužstvu dětí.
Odkaz: www.mokrice.cz

Mokřice Klaplička Mokřice
Kaplička
Klaplička Mokřice
Ozdravovna
Historický špýchar (Špýchar byl nedávno prodán)
Historický špýchar (Špýchar byl nedávno prodán)
Historický špýchar - detail
Historický špýchar - detail
Hřiště - šikmá plocha
Hřiště - šikmá plocha
Křížek na drahech
Křížek na drahech
Křížek
Křížek
Na drahech
Na drahech
Náves
Náves
Posezení mezi kameny
Posezení mezi kameny

Historické:

Mokřiccká ozdravovna - v pozadí po 2. svět. válce
Mokřiccká ozdravovna - v pozadí po 2. svět. válce
Mokřice - pohled na Doubí v 50. letech min. století
Mokřice - pohled na Doubí v 50. letech min. století
Mokřické žně po 2. svět. válce
Mokřické žně po 2. svět. válce
Mokřice
Mokřice
Mokřická kapela
Mokřická kapela
Ozdravovna
Ozdravovna - Fotografie je pořízení v 90. letech minulého století.
Ozdravovna
Ozdravovna - Fotografie je pořízení v 90. letech minulého století.
Ozdravovna
Ozdravovna - Fotografie je pořízení v 90. letech minulého století.
Ozdravovna
Ozdravovna - Fotografie je pořízení v 90. letech minulého století.
Mokřice
Mokřice
Mokřice
Mokřice
Mokřice
Mokřice
Mokřice

Letecké snímky:

Letecká fotografie Mokřice 1 Letecká fotografie Mokřice 2 Letecká fotografie Mokřice 3 Letecká fotografie Mokřice 4 Letecká fotografie Mokřice 5