Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Krašovice

Krašovice leží v údolí uprostřed mezi Krásnou Horou nad Vltavou a Petrovicemi při silnici, které vévodí bývalá budova školy. Ve vsi se zachovaly starodávné chalupy.
Škola byla vystavena r. 1898 na návrší u silnice. 18. dubna 1915 zasadili učitelé se žáky při stromkové slavnosti nad „Prostředním rybníkem“ 5 lip na počest pěti padlých zdejších vojínů: Rud. Tůmy, Fr. Holasa, Fr. Jecha, Jos. Bambasa a Jos. Slávka.
Na návsi stojí ve stínu stromů zvonička, kterou osadníci vystavěli r. 1879 s taškovou střechou a z ní vystupuje věžička s osmi sloupky a s jehlancovou, plechem pobitou stříškou, jež je zakončena bání a křížkem. Vedle stojí kamenný kříž s letopočtem 1828. V dnešní době je funkční elektronické polední zvonění.

Naproti bývalé škole stojí kaplička Panny Marie Královny, kterou r. 1837 dal vystavět krašovický občan Slávek na památku prý jakéhosi zjevení. Má zakulacené hrany, štít s prázdným výklenkem.
Kaple je kulturní památkou a je umístěná při silnici na okraji obce těsně u dopravní značky směrem na Krásnou Horu.

Nad Krašovicemi při silnici do Krásné Hory stojí na zvýšené terase kaplička. Podle lidové pověsti ji nechal postavit jistý občan z Tábora jménem Jerson na památku, že tu šťastně vyvázl z rukou loupežníků, kteří se ve zdejších lesích zdržovali a přepadávali někdy v 2. pol. 17 stol. Časem sešla a krašovičtí r. 1814 postavili novou, jméno bylo změněno na Gerson, (krásnohorský farář), který ji r. 1815 vysvětil.
Výklenková kaplička je kulturní památkou umístěná při silnici za obcí směrem na Krásnou Horu na horizontu v nepřehledné zatáčce.

Další kulturní památkou v Krašovicích je venkovská usedlost čp. 14, umístěná v centru obce, je udržovaná a obývaná.

U rybníka se vypínala hrdě a zpupně kamenná tvrz, sídlo rytířovo i kruté moci za dlouhého selského poddanství. První zmínka o Krašovicích byla v roce 1219. Osada se jmenovala po zemanu Krašovi a jeho rodě zprvu Krašovici. Vládl zde rod Krašovských z Krašovic, který měl na svém štítě půlměsíc. Dne 27. května 1643 koupili jesuité Krašovice s tvrzí, poplužním dvorem, pivovarem, chmelnicí, vinicí, ovčínem, mlýnem, pilou, výsadní krčmou, kovárnou s lesy, rybníky, cihelnou, vápenicí a příslušenstvím. Jesuité vystavěli v Krašovicích residenci v místech čp. 8 u malého rybníka a vedle ní kapli. Sídlívalo zde stále několik kněží. Ze staré tvrze vedla podzemní chodba, která vyúsťovala v lese Bukovici. Okolo tvrze se táhl hluboký a vodou naplněný příkop. Pod tvrzí byl poplužní dvůr s pivovarem, blíže kaple stával špejchar.
Roku 1666 získali krašovičtí jesuité blízké Petrovice, kde si vystavěli rozsáhlejší rezidenci. Roku 1773 byl jesuitský řád zrušen a krašovický dvůr byl rozprodán, zanikla i kaple a špýchar. V pozdější době byl špýchar využíván jako kontribučenský špýchar, což znamenalo sklad obilí na horší časy.

Krašovice – Červený mlýn

Červený mlýn se nachází na levém břehu mělkého údolí potoka Brziny asi 1,5 km východně od obce Krašovice. Mlýn je opatřen napájecím rybníčkem a kamenné sloupky stavidla jsou datovány rokem 1881.
Patří k nejstarším a největším v okolí. Název je odvozen od zdejší krajiny bohaté na zlato. tehdy bývala v původním mlýnu drcena červená zlatonosná rude z vrchu Roudnice. Červený mlýn býval mlýnem "panským". Patřil k nedaleké tvrzi v Krašovicích. V roce 1544 jej zmiňuje ve svém dědictví rytíř Jiřík z Krašovic. Je to poslední mlýn na Brzině.

První písemná zmínka o Červeném mlýně je z roku 1683. Mlýn byl v majetku rodiny Slabových od 8. května 1871. Rod Slabů patří k nejstarším rodům v naší krajině. První ve zdejší krajině měli zavedený elektrický proud.
Nyní je v majetku pana Stanislva Černého z Petrovic.

V okolí Červeného mlýna byly nalezeny pohanské hroby s popelnicemi a za třicetileté války bylo v okolí zřejmě pohřebiště dle nalezených ostruh, úlomků zbraní a hojně kostí. Archeologové důkladně prozkoumali halštatské sídliště u Krašovic, které pochází z této doby. Našli zde stopy po zahloubených i povrchových chatách a četnou keramiku.

Za zmínku stojí tito Slabové:
JUDr. Rudolf Slaba se narodil 1. července 1881, po obecné škole v Petrovicích absolvoval gymnásium v Příbrami a Čes. Budějovicích, věnoval se studiu práv na Karlově universitě v Praze. Jako advokát působil v Písku. Věnoval se veřejnému životu, historickému průzkumu a vydal různé spisy.
Jeho bratr Antonín Slaba se narodil r. 1887 v Červeném mlýně. Studoval v uč. ústavě v Příbrami a stal se učitelem měšťanské školy.

Jiří P. Slaba se narodil 29. června 1908, navštěvoval reálku dr. A. Hejduka v Písku. Oblíbil si historii, kterou přednášel a začal psát. Bohužel musel zanechat studií a vrátit se na mlýn. Redigoval měsíčník „Sedlčanský kraj“ a psal reportáže ze svých cest.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta
Zmizelé Čechy Sedlčansko od Jiřího Páva a Lubomíra Procházky

Krašovice - Míkův mlýn

Leží u osady Rybníček a je připomínám již v roce 1646, kdy zde jako mlynář působil Petr Míka. Od té doby je mlýn stále v držení tohoto rodu. Mlýn míval tři kola na svrchní vodu o průměru 5m. Dvě kola sloužila k pohonu českých složení a jedno kolo pohánělo stoupy. V roce 1932 byla na místo mlýnského kola zabudována Francisova turbína, která poháněla již moderní výkonější válcové stroje a sloužila i k výrobě elektrického proudu. Je to poslední mlýn na potoce Heřmanu. Za tímto mlýnem se vlévá Heřman do Brziny.

V současné době je v Krašovicích 37 čísel popisných, 5 čísel evidenčních a 34 obyvatel. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. vybudovalo u bývalého vepřína úschovné nádrže na fugat (tekutá část kejdy z bioplynky).

Bývalá škola
Bývalá škola
Pohled do návse
Pohled do návse

Kapličky:

Krašovice kaple Panny Marie Královny
Kaple Panny Marie Královny
Krašovice výklenková kaplička
Výklenková kaplička U Sv. Trojice.
Krašovice výklenková kaplička ze zadu
Výklenková kaplička ze zadu
Klaplička Krašovice

Usedlost:

Krašovice venkovská usedlost čp. 14
Venkovská usedlost čp. 14

Červený mlýn:

Červený mlýn - válcový
Červený mlýn
Rod Slabů

Míkův mlýn:

Míkův mlýn
Míkův mlýn - seznam dřívějších majitelů

Historické:

Bývalá hospoda v Krašovicích
Bývalá hospoda v Krašovicích
Kaplička
Výstavba komunikace mezi Mokřicí a Krašovicemi
Výstavba komunikace mezi Mokřicí a Krašovicemi
Mokřice

Letecké snímky:

Letecká fotografie Krašovice 1 Letecká fotografie Krašovice 2 Letecká fotografie Krašovice 3 Letecká fotografie Krašovice 4