Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Výzva k podání žádosti o poskytování dotace z rozpočtu města na vybudování čistírny odpadních vod

Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou na svém veřejném zasedání dne 12.8.2019 schválilo usnesením č. j. 690/2019 Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Krásná Hora nad Vltavou za vybudování čistírny odpadních vod pro vlastníky nemovitostí s trvalým pobytem na území města, kde se nepočítá s městskou splaškovou kanalizací.


Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 činí výši 400 000,- Kč z rozpočtu města.


Maximální výše dotace činí 40 000,- Kč/nemovitost.


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dní.


K žádosti o dotaci využijte formulář (ke stažení níže), při jeho vyplňování se řiďte Pravidly č. 1/2019 Města Krásná Hora nad Vltavou (ke stažení níže), žádost je možné začít podávat po 1.1.2020.


Žádosti v rámci dotace budou přijímány od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě zájmu bude dotační program pokračovat i v dalších letech. Pokud bude větší zájem v roce 2020, může dojít k navýšení finančních prostředků v rozpočtu města (dle finančních možností města) nebo zařadí žádosti do dalšího roku.


Dokumentace k dotacím:


Vyplněnou žádost je nutné doručit s přílohami na Město Krásná Hora nad Vltavou.


Pokud potřebujete s vyplněním pomoci, dohodněte si schůzku na tel. 318 862 309.


V Krásné Hoře nad Vltavou dne 31.10.2019


Jiří Urban, starosta města