Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Výše poplatku na TKO pro rok 2021

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo výši poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 takto:
Trvale bydlící osoby (850,-- Kč se slevou 200,-- na trvalý pobyt) tedy Kč 650,-- na osobu a rok
Rekreační objekty (jeden poplatník za nemovitost) 850,-- Kč za rok
Podnikající fyzické osoby a organizace 70,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši za odvoz jedné nádoby (popelnice 110 litrů)
Platbu je možné uhradit na účet města: 521713399/0800.