Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Výše popltaku na TKO pro rok 2018.

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo výši poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 takto:
Trvale bydlící osoby (800,-- Kč se slevou 200,-- na trvalý pobyt) tedy Kč 600,-- na osobu a rok
Rekreační objekty (jeden poplatník za nemovitost) 800,-- Kč za rok
Podnikající fyzické osoby a organizace 62,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši za odvoz jedné nádoby (popelnice 110 litrů)