Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Pomoc osobám starším 70 let

vytvořeno: 18.3.2020 | poslední změna: 18.3.2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č, 240 o přijetí krizového opatření:
  1. Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče,
  2. Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, které se rozhodly nevycházet, pomoc při zvládání životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
 
Občané, kteří budou požadovat zajištění nákupu potravin a léků od Města Krásná Hora nad Vltavou, ať nahlásí požadovaný nákup v pracovní dny do 8:30 hodin na MěÚ Krásná Hora nad Vltavou na telefonní číslo 318862309 nebo na e-mail mesto@krasna-hora.cz. Nákup bude vyúčtován při předání.