Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Czechpoint

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Nejvíce jsou na našem městském úřadu využívány tyto služby:
Poloha města Krásná Hora nad Vltavou

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Bodového hodnocení řidiče


Ceník:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Bodového hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně parcelní číslo


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT a výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba podat žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kde nás najdete:
   Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
   262 56 Krásná Hora nad Vltavou č. 90
   telefon: 318 862 309

Úřední hodiny:
   Pondělí a středa : 8,00 - 17,00 hodin
   V pracovní dny mimo úřední hodiny po dohodě s pracovníky Městského úřadu.