Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Dokumenty - Informace z úřadu

 • Povinné "čipování" psů!! (14.10.2019)

  Povinné „čipování“ psů! Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

  svs-pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku.pdf [142.92 kB]

 • Pravidla č. 1/2019 k podmínkám dotace na vybudování domovní čistírny odpadních vod (11.9.2019)

  pravidla-cov_5.pdf [169.62 kB]

  zadost-o-dotaci_86.docx [33.93 kB]

 • Šetřete vodou!!! (4.6.2019)

  setrete-vodou.pdf [79.13 kB]

 • Sběrný dvůr otevřen od 6.3.2019 (11.3.2019)

  Sběrný dvůr   ... Otevřít dokument

 • Výzva pro vlastníky lesů (7.3.2019)

  Kůrovec ničí naše lesy

  2019-07-3-20-04-48-s22c-6e19030720040.pdf [638.75 kB]

 • Kompostéry pro domácí kompostování (7.11.2018)

  Kompostéry pro domácí kompostování Pro zájemce jsou připraveny smlouvy na kompostéry pro domácí kompostování, které jsou určeny pro vlastníky nemovitostí na území města a obcí Krásná Hora nad Vltavou a majitelům nebo nájemcům zahrádek bytových domů ve městě Krásná Hora nad Vltavou. Vydávání kompostérů bude provedeno pouze na základě předložené podepsané smlouvy. Smlouvu je třeba podepsat na úřadě města v úředních hodinách. Po podpisu smlouvy lze kompostér vyzvednout na určeném místě a v daný čas - sobota 10.11.2018 do 9:00 do 11:00 hodin, středa 14.11.2018 a 21.11.2018 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota 24.11.2018 od 9:00 do 11:00 hodin. Vydávat se budou na Houdech z garáže proti požární zbrojnici a poště.

1