Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Život v Krásné Hoře před 60ti lety (1944)

  Probíhala 2. světová válka a na frontě již byl jasný neúspěch německých fašistických vojsk. Přesto v koncentračních táborech umíraly dál tisíce lidí (v tomto roce i náš rodák Václav Pinc). Dodatečné zápisy v obecní kronice Krásné Hory, psané p.uč. Josefem Eberlem, ukazují, co se dělo v posledním roce války u nás.
  V polovině ledna odebírá lékař cukrářům, pekařům a řezníkům vzorky lejna a moči – opatření to proti šíření nakažlivých nemocí. Na počátku února odjeli do Říše na přeškolení do válečného průmyslu 2 hoši a 2 dívky, narození 1924. Dne 8.února byla provedena kontrola dodávek krmného obilí, sebráno a zajištěno bylo 50q krmného obilí. Po domech musí viset cedule u nádob „Písek k hašení“ a „Pitná voda“.
Začalo cvičení „Kuratoria pro výchovu mládeže“ na hřišti u Sokolovny a v Sokolovně, která byla pojmenována „Dům mládeže“. Vedoucím Kuratoria pro hochy je Mir. Kutina a pro dívky Mil. Chvátalová.
Po zrušení rozdělovny masa v Sedlčanech byla zřízena rozdělovna masa na zdejších jatkách („U Porážky“). Dne 12.června zastavena byla autobusová doprava J.A.S. na Dobříš i Milevsko, byly zrušeny polední spoje na Votice a sobotní i pondělní na Příbram. Za přítomnosti zástupců OÚ konán dne 1. června opět letecký poplach a za účasti kontrolorů z Prahy a z Votic konáno školení hasičů. Podnět k těmto cvičením daly stále těžší a častější nálety angloamerických letadel na Říši a možnost náletů i na naši obec.
Od 22. července zavedena pracovní povinnost pro všechny muže naší obce, aby mohlo být vyvezeno bahno z rybníka „Krajníku“, má sloužit za vodní nádrž v případě ohně. Majitelé koňských potahů dají k dispozici tyto své prostředky k odvozu bahna, ale protože žně práce přerušily, byl rybník po celé léto bez vody. Dne 21.července přeletěla náš kraj poprvé cizí letadla (anglická?) a shodila poblíž naší obce prázdné nádrže od benzinu. Ty byly hned odvezeny do Benešova. Od 1. srpna jezdí autobus na Příbram jen z Kamýka, tak občané z Krásné Hory musí do Kamýka na autobus pěšky. Dne 17. srpna vydáno nařízení o totálním válečném nasazení – podle něho všechny síly musí být věnovány zvýšenému válečnému úsilí. Postihlo to školy, úřady, kulturní zařízení, obchody, bankovnictví, dopravu i pošty …. všude se odčerpávají pracovní síly. Na chmel jely letos učednice dámského krejčovství.
O pouti 10.září se na náměstí naší obce „hemžily“ jen dva malé krámky-jeden s hračkami a druhý s kyselými okurkami. Dne 23. září přeletěla opět nad námi nepřátelská letadla a opět si některé z nich odlehčilo shozením prázdné nádrže. Dne 2. října byli nasazeni na místní šachtu někteří úředníci zdejšího okresního soudu a 25 osob ze zemědělství.
Několik 14ti letých chlapců a dívek bylo přikázáno pracovním úřadem na šachtu „na Kohoutech“ k obsluze a vaření v kantině a nebo do kapslovny ve Vlašimi. Zostřeny jsou hlídky proti parašutistům. Dne 16.října shazovala nepřátelská letadla letáky proti Říši, ale byly to letáky psané v němčině. (Nechce se věřit, že v tom neklidu doby od 10. října byl vyměřován dvěma inženýry obecní vodovod a kanalizace).
Od listopadu zrušen poštovní spoj na Příbram. Poštu vozí povoz z Kosovy Hory přes Svatý Jan k nám a večer opět zpět. Dne 1. prosince byl přeložen přednosta poštovního úřadu p. Janoušek a zatím není za něho náhrada. Hoši narození 1921-23 dostávají povolávací lístky na stavbu zákopů proti ruskému vojsku, které je již blízko Moravy. Zmenšena byla dávka přídělu cigaret na 22 1/2 ks na týden. Zesíleny jsou kontroly dodávek brambor a obilí.
Zjara tohoto roku se pro nedostatek paliva 10 dní na škole neučilo. Prvním nasazeným učitelem byl ředitel školy J. Pilát, pak Stan. Kofroň a Vranešič. V okolí se hovoří o pobytu vojenských sběhů- parašutistů v lesích.
Rok tedy plný událostí, které zdaleka ne všechny byly v kronice zaznamenány (Slovenské národní povstání, vylodění vojska na západě, boje u Dukly atd.). Škoda, že v kronice nebyla uvedena jména mladých, totálně nasazených, mnozí by se dnes zde našli (Šimák Jan, Brčáková Marie, Hejhal Oldřich, Chottová Anča atd.). I do těžké doby narodilo se tehdy hodně dětí v roce 1944 celkem 31.