Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Vlasta Javořická a Krásná Hora

          Máme-li vyčerpat jména spisovatelů, kteří měli vztah ke Krásné Hoře, měli bychom se zmínit i o Vlastě Javořické. Její otec pocházel z Dmýštic od Milevska, ale určitou dobu žil pak s rodinou v Krásné Hoře.

           Pocházel z rodiny Barešů a pro jeho nadání se počítalo s tím, že bude jednou farářem. Když studoval na gymnasiu v Písku, o prázdninách vždy jako student vandroval s kamarády po farách, kde našel přenocování a za to dělali panu faráři různé práce na faře. Počítalo se s tím, že bude také farářem, že jako farář levně vystuduje. On ale svým rodičům jejich plán překazil.

            Rozhodl se pro studium na vojenské akademii ve Vídni, kde za 100 zlatých mohl vystudovat medicínu pro vojenské potřeby. Nabyl zkušeností a vědomostí jako lékař ale bez doktorského titule.

           Spisovatelka o svém tatínkovi píše:

“Když prý přijel na dovolenou se šavlí po boku a s lesknoucími knoflíky, celá vesnice byla v údivu a jeho sestry si chválily, že je závisti na vsi ještě více, než kdyby šel jako farář mezi družičkami ve věnci.”

             Po šesti letech vyšel z akademie jako léčitel vojáků. Této práce si užil deset let na frontách. Prodělal tažení do Itálie, válku s Pruskem v roce 1866 a když mu po deseti letech uběhla desetiletá povinnost za poměrně levné studie na akademi, usadil se jako městský a důlní lékař v Krásné Hoře. Vojenskou uniformu změnil za uniformu hornickou.

            Zde se stýkal s rodinou Kittlových a tady bral do rukou i jejich jednu z ratolestí – Emu (Destinovou), pozdější slavnou zpěvačku.

           Sám byl ale k ženám nedůvěřivý, až jednou při své cestě do Prahy se sešel se svou budoucí manželkou. Inzerát ho dovedl do rodiny Antonína Egra od Mělníka. Sešli se v Praze i s jeho mladičkou dcerkou. 

           O svém dědečkovi Egrovi spisovatelka napsala:

“Byl to můj dědeček, byl synem svobodné matky, proto nesl jméno matčino. Rodinná fáma však vypráví, že dědeček byl levobočkem knížete Lobkovice, na jehož statku hezká Anna Egrová robotovala.

      Po setkání v Praze se s Egrovou dcerkou oženil a brzo nato ji vedl tatínek jako svou manželku do rodiny Kittlových na Krásnohorsku. Na Milešov tehdy přijížděli často hosté z Národního divadla, Šamberkové, Mošna, Sklenářová a jiní. Vždyť paní Kittlová bývala v mládí herečkou a tudíž se stýkala ráda s uměleckou společností.

      “ Náš otec byl ale v Krásné Hoře nespokojený, měl malý plat a Kittlovi podporovali více umění a šetřili na zaměstnancích. V roce 1882 jsme se proto odstěhovali do Studené”.

       Tam se také uvedená spisovatelka Vlasta (Javořická) někdy před rokem 1900 narodila. Vešla do povědomí veřejnosti jako spisovatelka populárních lehčích románů (tzv. “Červené knihovny”) a i když se v Krásné Hoře již nenarodila, měla k naší obci vztah. Věnovala kdysi také obecní knihovně své romány.