Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

O aktivitě MO ČSŽ Krásná Hora před třiceti lety

            V obecní kronice se dočteme o pozoruhodné aktivitě místní organizace Čsl. svazu žen v naší obci před třiceti lety. Zavzpomínáte s námi?

            Tehdy před třiceti lety konalo se “Na sále” první vystoupení estrádní skupiny krásnohorských žen. V plánu bylo sice tehdy obnovení činnosti místních divadelních ochotníků, která tu mívala svou tradici, ale zůstalo jen u založení estrádní skupiny, ve které hrály rozhodující roli krásnohorské ženy. Ke spolupráci byl přibrán kapelník pan Josef Eberle, který pomáhal v úpravě notového materiálu a postupně byli přibráni i další muži. Místní škola poskytla k nácviku klavír, za který zprvu zasedla paní Věra Schubertová a zároveň se ujala i průvodního slova. Nemalý podnět k této kulturní činnosti dala i tehdejší poslankyně paní Vendulka Kuželová. První vystoupení konalo se dne 2. června 1973 a setkalo se s velkým úspěchem, který podnítil mladý soubor k systematické další práci.

              Stojí za to připomenout jména těch, kteří stáli při zrodu tohoto tělesa: s. Hlaváčová, Hlinková, Holubová, Chýlová, Kohoutová, Krůtová, Kuchařová, Lukačová, V. Malá, St. Mála, Máchová, Schubertová, Bartoš ale brzy i Hlinka, Kašpar, Zelenková a Schvarz ze Zduchovic, v hudebním doprovodu Fr. Vašák, Vl. Kabátová a V. Kabát. Později přibyli další.

              V roce 1974 konalo se vystoupení k 30. výročí osvobození ČSR od fašistů, pak přibyla vystoupení další: 31.V.1975 pro ČSŽ ve Zduchovicích, 6.VI. pro ČSŽ Kamýk, 2.XI. na veřejné schůzi pro 50. výročí VŘSR v Kozárovicích, 4.XI. v Březnici, 29.XI. ve Smolotelích, 29. XII. v Březnici (Dvacet let trvání ČSM) a pak následovala řada dalších vystoupení na výroční schůzi JZD Krásná Hora, v hotelu “Permon”, v Zahořanech atd.. Mladý krásnohorský soubor se dostal tak do povědomí okresu a také získal podporu ONV. Svazu žen bylo přiděleno nové pianino. S novým programem se pak vystupovalo v roce 1977 na Svatém Janě, ve Smolotelích a dokonce i při příležitosti okresní oslavy ČSZ v Kulturním domě v Příbrami. K písním pro osvěžení byly přidávány veselé anekdoty a drobné výstupy, které vkusně zapadaly do programu souboru.

                Tehdejší kulturní vystoupení souboru patřilo nerozlučně k výrazné aktivitě občanů  Krásné Hory, k akcím “Z”, k  brigádám pro obec a pro její zkrášlování a výstavbu. Proto se brzy nato dostala Krásná Hora na čestné místo a získala “Čestné uznání Rady ONV”.

                 V roce 1980 obdržel Svaz žen Čestné uznání k VŘSR – protože nejen kulturní činnost, ale i další aktivitity stály za ocenění – konalo se několik zájezdů do divadel, pěvecký kroužek jen k oslavám MDŽ vystoupil na pěti místech, ženy pečovaly o zeleň v obci, pomáhaly při sběru surovin a na brigádách pro obec i místní JZD.

                Tato malá vzpomínka není zdaleka výčtem všech vystoupení pěveckého kroužku, který v materiálech obecní kroniky má vlastní celý výčet své aktivity. Dnešní vzpomínka chce jen zvýraznit založení estrádního souboru a aktivitu krásnohorských žen si můžeme připomenout také pokaždé při návštěvě nového našeho hřbitova. Díky ženám je lemován dnes celou řadou krásných thují, které se za nemálo desetiletí rozrostly již na statné stromy. I toto zelené stromořadí je pochvalou výrazné práce žen a trvalým jejich “pomníkem”. Je zároveň i výzvou mladé generaci, aby pokračovala a navazovala na vše pozitivní, co se v minulosti pro obohacení života udělalo a dnes se často přehlíží, znevažuje a zapomíná.