Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Nahlédnutí do “Berní ruly”

         Po bitvě na Bílé hoře a ztrátě samostatnosti českého státu utvrzovalo Rakousko – Uhersko tvrdě režim a bylo potíráno vše, co připomínalo hrdé, kacířské i odbojné Čechy. Mnoho lidí opustilo svou rodnou vlast (jako J.A.Komenský), zem byla válkami zpustošená a řada gruntů byla vypálena a opuštěna. Přesto se utvrzovalo vybírání daní (kontribuce) a plnění robotných povinností.
            Aby bylo možno daně a povinnosti vyměřovat, bylo třeba zmapovat usedlosti v jednotlivých obcích a tento úkol měla splnit “Berní rula”, sestavovaná roku 1654. Tehdy Krásnohorsko bylo součástí Vltavského kraje, který patřil mezi kraje malé. Byl vklíněn na pravém břehu Vltavy mezi kraje Berounský, Kouřimský a Bechyňský. Proto se odtud odevzdávaly berně do Bechyně, ale byly někdy vybírány též ve třech městech – v Neveklově, v Sedlčanech a v Krásné Hoře. V té době byla omezována práva stavů a byla posilována hlavně pravomoc panovníka a cizí šlechty, která mu poklonkovala. (Tehdy ale byl ještě “stav panský”, “stav duchovní”, svobodníci, manové – patřící povinnostmi Karlštejnu a Kamýku).
            V “Berní rule” byli podchyceni všichni majitelé usedlostí, ve vsích uvedeni jako “rolníci” a ve městech jako “sousedi” a byli rozděleni podle velikosti polností na různé skupiny. Byli uváděni jako rolníci, drobní rolníci (chalupníci), zahradníci atd. U některých bylo poznamenáno i řemeslo a jiná práce. Dočteme se i o popisných číslech, která byla opuštěna či vypálena (“pohořalý”). Výměra byla zapsána ve starých měrách – korcích a věrtelech.
             Dnes po několika staletích můžeme sledovat, která příjmení se do dnešní doby v obcích uchovala, jak se také změnil chov domácího zvířectva. V tabulce je uvedena obdělávaná půda (strychy), kolik se může ve vsi chovat potahů, jaký je skutečný počet domácích zvířat. Skutečný stav domácích zvířat.
 
Název obce Počet vlastníků Obděláv.
půda
Povol.
potahů
koně Voli krávy jalovice ovce svině
Krásná Hora 37 563 44 25 30 91 90 214 59
Krašovice 15 324 20 5 12 26 22 67 47
Vletice 8 216 32 10 18 24 19 53 36
Hostovnice 8 129 18 1 16 13 14 26 18
Vrbice 8 152 20 0 16 12 15 18 17
Mokřice 7 133 20 0 20 13 11 12 18
Plešiště 8 157 18 1 18 19 19 13 19
Tisovnice 3 114 10 1 9 9 12 0 15
Zhoř 4 124 12 0 11 9 10 0 7
Proudkovice 4 87 10 3 6 8 5 0 7
Švastalova Lhota 3 114 12 4 8 9 11 8 11
Podmoky 8 252 30 4 24 27 23 25 19
Celkem 113 2365 246 54 188 260 251 436 273
 
 
         V přehledu nás překvapí značný počet chovaných obcí, které převyšují ostatní stavy domácího zvířectva.
        V některém dalším “Zpravodaji” si můžeme připomenout robotní povinnosti, spory s vrchností i vzpoury s přísnými tresty.
          Sledujeme-li zápis v “Berní rule” o jednotlivých obcích, setkáme se s řadou příjmení, která se udržela (nebo jsou v paměti) dosud. V Krásné Hoře (Jan Mácha, Jan Michálek, Jan Duše, Matěj Svateš – mlynář, Mikoláš Chyle …. u sedmi je uvedeno povolání “plavec”), v Krašovicích (Václav Kabát, Adam Papež, Šimon Mika, Václav Petřička), ve Vleticích (Petr Zajíc), v Hostovnici (Kateřina Čandová), ve Vrbici (Petr Peště, Jiřík Slavík, Kříž, Jirsa), v Mokřici (Petr Kážel, Tomáš Baloun, Jiřík Slavík), v Plešištích (Jan Holan, Anna Náhlíková, Jiřík Kříž, Matěj Hnát), ze Zhoři (Jan Balatej), ve Švastalově Lhotě (Matěj Švastal).
Jména obcí jsou v té době uvedena poněkud jinak: Hostomice, atd.