Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Květen 1945 v Krásné Hoře nad Vltavou

             Mladá generace dnes těžko pochopí, co pro pamětníky okupace znamenalo ukončení 2. světové války a slovo “Mír”. Proto je užitečné a velice potřebné zalistovat starou kronikou a oživovat vzpomínky pamětníků, kteří zažili válečné období a pamatují i na dny osvobození.
             Krásné Hory nad Vltavou (Schonberg an der Moldau) se válka tak drasticky nedotkla, ale přece jen lidé poznali nemálo strádání, útrap, strachu. Mnozí byli nasazeni na ponižující práce v Říši a byly i oběti na životech. Blízkost vystěhovaného území Sedlčanska a Neveklovska byla zlou předtuchou, jak by to asi dopadlo s českým prostorem, kdyby bývalo Německo vyhrálo válku. Proto začátek pražského povstání 5. května bylo výzvou i k ativním projevům odporu na Krásnohorsku. Byly strhávány dvojjazyčné nápisy na obchodech, vyvěšeny poschovávané čsl. vlajky. První byla na bývalé poště (na náměstí ve Fürthově domě), kde byl u telefonního spoje v činnosti revoluční národní výbor obce. Bývalí vojáci a důstojníci vykonávali hlídkovou službu a hlavně s pohnutím sledovali rozhlasové vysílání o vývoji situace v Praze. S velikou účastí sledovali vysílání a volání o pomoc.
             Dokumentární fotografie ukazují, jak naším náměstím v poslední dny projížděly tisíce  uprášených vyzbrojených německých vojáků v kolonách aut v panickém strachu před postupující sovětskou armádou. Byly to dny plné obav, jak proběhnou poslední dny takřka již ukončené války – a přesto dne 7. května ještě tito němečtí fašističtí vojáci dokázali bestiálně postřílet přes dvacet českých lidí, kteří podobně jako Krásnohorští očekávali svobodu.
              Protože se v Krásné Hoře proti prchající fašistické německé armádě nijak se zbraní nevystoupilo, nedošlo ke krveprolití. Vždyť spěchaly její oddíly směrem ke Kamýku, aby se dostaly k Američanům. Tím směrem také utíkali jednotliví sběhové (němečtí vojáci od Sedlčan ze “zabraného”), aby přebroděním Vltavy u Zlákovic přešli také k Američanům. Tím svědomí, co vše napáchali především na východní frontě v Rusku, znásobovalo jejich strach před spravedlivou oplatou.
              Po celém okolí se v těchto závěrečných dnech konala sbírka potravin bojující Praze. Nepopsatelná radost pak nastala dne 11. května, když na náměstí přijelo první ruské auto a postupně pak celé kolony vojenské techniky i četných koňských spřežení. Nedá se popsat radost z příjezdu osvoboditelů, které vítal na budově pošty – revolučního národního výboru transparent psaný v ruštině na jejich přivítání. Vojáci, byť unavení, rozdávali úsměvy i dětem čokoládu, srdečně se bratřili s našimi občany a při zvuku harmoniky si  zatancovali i s děvčaty. Na náměstí byl postaven velitelský stan s vysílačkami, odkud se ještě řídily poslední boje na druhé straně Vltavy – u Slivice a Milína. Tam padly poslední výstřely v této světové válce na evropské půdě.
               Ale podívejme se do obecní kroniky, co i ve své poměrně velké stručnosti o těchto událostech píše.
              “Po příjezdu Rudé armády do naší obce byl konán po celý den na náměstí koncert hudby pana Kofroně a večer pak u Stejskalů taneční zábava – první zábava v osvobozené republice”.
               Po několik dní se mísila v naší obci ruština s češtinou, české písničky s ruskými, nezapomenutelný pohled byl na louku “Voleská”, kde se po několik dnů páslo stádo několika stovek koníků jako někde na východní stepi. 12. května se pak konala v místním kostele děkovná mše na počest osvobození, na níž byla na varhanách zahrána místním studentem konservatoře též československá a sovětská hymna.
 
               Postupně byly prohledávány okolní lesy, aby se v nich neukrývali němečtí sběhové, většina z nich byla dočasně internována v místní sokolovně. Postupně se zacelovaly rány způsobené okupací a lidé si uvědomovali, co znamená pro ně žít v míru. Byl to podnět k velké iniciativě ke společné práci v opět svobodné vlasti a podnět k přehodnocování různých minulých pohledů na život a na svět.