Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

I naše současnost bude jednou historií

         Přiblížil se vánoční čas, ve kterém oživujeme nejen náboženské tradice, ale i zvyky našich dávných předků. Kolem vánočních stromků se stmeluje rodinná pospolitost a o “půlnoční” zazní vánoční zpěvy a tradiční Rybova mše. Přiblížil se ale i konec roku, kdy bilancujeme, co nám rok odcházející dal a co ten nový přinese. Rozloučíme se s rokem 2002 a uvítáme rok 2003.

           Zalistujeme kronikou obce a připomeňme si období před čtyřiceti lety. Co se odehrávalo v době 1962 – 1963.

           Byla dokončena Orlická přehrada a spuštěna čtvrtá turbina. Za dobu její výstavby našlo tam i mnoho našich občanů pracovní příležitost.

           Byla zrušena četnická stanice v Krásné Hoře a přestěhována byla do Kamýka. Ke hřbitovu se již nemuselo chodit blátivou cestou, ulice byla zpevněna a penetrována. I některé osady se již dočkaly elektrického osvětlení (Vletice, Zhoř). Bylo založeno Myslivecké sdružení (předsedou zvolen p. Kutina).

            Do roku 1963 se vstupovalo za mrazu -200   C a sněhu 35 cm.. To způsobilo škody zvěří (okusy stromů atd.), ale i na zvěři samotné (úhyn). Zemřelo 22 občanů a 12 mladých se narodilo. Méně vhodné plochy a pastviny byly zalesňovány, protože se nehodily pro hospodaření JZD a ČSSS. (Okolí “zhořského” lesa s viklanem, “Holý vrch”, šachta “Brtevník”).

             Všichni žáci na školách dostávali již učebnice zdarma.

             Ale ani před třiceti lety – na rozhraní 1972 a 1973 – nebylo změn málo. Poprvé byly zavedeny volné soboty (na školách pětidenní týden). Konalo se v Krásné Hoře 14 svateb. Rozvíjí se modernizace zemědělství s využíváním strojů 3. generace, předseda JZD p. Talaváňa upevňuje hospodaření zemědělského družstva, plánují se již stavby “Okalů”, stavba vícepodlažních bytovek. Prosperuje i Státní statek a plánuje rovněž výstavbu bytovek na “Voleské”, kde vzniká nové sídliště. Začínají problémy s odpadky – okolí “Kulišovny” s pískovnou je toho dokladem.

             Beseda poslanců s mládeží, konaná “Na sále”, měla probudit mezi svazáky zájem o výstavbu mládežnické klubovny vlastními silami. V. Kuželové, M. Krůtové a p. Kabátovi se podařilo získat jejich zájem – aby si klubovnu s pomocí obce postavili. Brigádní prací myslivců vznikla i střelnice na “Homolech”. Bylo ještě tehdy co střílet. ( V roce 1971   415 zajíců, 365 bažantů, 18 srnek, 1 divočák, 1 liška).

             Rozvíjí se výroba cihel v Hostovnici (vedoucím Štěpán Papež). Cena jedné cihly byla snížena z 1,- Kčs na 0,80 Kčs.

            V roce 1973 byla poprvé zavedena poštovní směrovací čísla – Krásná Hora nad Vltavou 262 56. V roce předchozím bylo 14 svateb a v roce tomto se narodilo 15 novorozenců. Zděná trafika na náměstí změnila se na čekárnu. Byla obnovena práce na místních šachtách (šachta u Proudkovic). To již místo obecního tajemníka po p. Šínovi  zastává J. Votruba. Slibně již vyrůstala klubovna mládeže, která probudila aktivitu mladých. Rozšiřovaly se cesty a upravovaly silničky do osad a rekonstruována byla cihelna (zapálení 12ti kruhové pece). Výstavba bytovek místních zemědělských závodů a především rozvoj JZD dávají příležitost rodinám k přestěhování do střediskové obce a tudíž se vesnice výrazně vylidňují.

           Jsou činěny kroky k přestěhování benzinové čerpací stanice z náměstí na jiné místo. Tradiční pohřební vůz, tažený koňmi, dosloužil. Obec zvažovala zakoupení vlastního auta vůz nahrazujícího, ale nakonec touto službou byly pověřeny Komunální služby ze Sedlčan.

          Na slavnostním zasedání obce ke kultuře obdrželi ocenění p. Ondrák, K.Čanda (kronikáři), p. Páv (aktivista při výstavbě v obci i cihelny), J.Eberle (jednatel T.J.Baník), J. Roškot (24 let vedení kina) a p. Pilík (iniciativní práce na obecním úřadě).

        Toto zavzpomínání na to, co se dělo u nás před 40 ti a 30 ti lety, může probudit zájem občanů o dění v naší obci a podnítit i aktivitu a lásku k ní. Vždyť každý z nás se již dnes zapisuje do historie naší obce.

          Z těchto některých údajů je zřejmé, co se vše změnilo na 40 a i za pouhých 30 let a asi jen ti nejstarší si vybaví, jak v předvánočním a povánočním období obcházel bývalý kostelník pan Michálek celé okolí s vykuřováním světnic a se svou koledou “Nastal nám den veselý”.