Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Amatérská ochotnická divadelní činnost

       Divadelní činnost v Krásné Hoře má bohaté tradice. Spolek divadelních ochotníků si dal název “Tyl”, zvýraznil tak buditelskou vlasteneckou činnost minulého století. Stanovy spolku byly potvrzeny roku 1890 a to již více jak 20 let před tím existovalo “Divadelní sdružení” (vzniklo kolem roku 1865). Tato činnost navazuje na tehdejší místní “zpěvácký spolek Ozvěna”, jehož kniha zápisů je datována rokem 1863. Výrazný podnět k této zájmové činnost dávali místní učitelé, ale i řada výrazných místních občanů, a tak se v záznamech o činnosti setkáváme nejen s hrami, ale i operetami a zvlášť začátkem tohoto století s kuplety a besedami. Postavením hostince “Na sále” s jevištěm bylo na tehdejší dobu získáno i přijatelné prostředí. (Tehdejší starosta, pan Michálek).

         Nežijí již mezi námi pamětníci, kdy v kupletech vystupovali místní komikové Karel Čanda, holič Vojtěch Hála, bez nichž se neobešel žádný Silvestr, ale v dobré paměti zůstává činnost za 1. republiky. Vedle místních učitelů (zpravidla s manželkami) vynikali Josef Eberle, Josef Houska a i dobrý zpěvák Karel Michálek ml., který s J. Eberlem i režíroval nemálo představení. V divadelních hrách i operetách měli přiležitost se vyzkoušet své umění nejen místní – jako již jmenovaní manželé Houskovi, Eberlovi, Janderovi atd., ale i z okolí – pan Holan, Podmanický atd. Na prknech jeviště se sešly desítky postav, které přinášely četnému obecenstvu radostné chvíle v době, kdy nebyla televize a rádií bylo poskrovnu.

          V třicátých a hlavně čtyřicátých letech vyvíjelo divadelní činnost i Sdružení katolické mládeže (K. Čanda z Hostovnice) a sehrálo několik her zpravidla v přírodě (ve Vleticích, Krašovicích, Petrovicích, ale i “Na sále”). Ojediněle sehrály skupiny nadšenců hry i pod hlavičkou hasičů  a tak se setkáme s tím, že se hrálo někdy i v Pořešicích, ve Zhoři (učitel Duchoň), v Týnčanech a jinde.

          Malokdo ví, že otec cukráře Červíčka v Krásné Hoře míval vlastní kočovnou divadelní společnost (“Červíčkové”) a vlastnil knihu zápisů, kudy jeho společnost projížděla a jak si na svou  činnost po venkově vydělávala – lidé platili hrudkou tvarohu, několika vajíčky, hlávkou zelí.

          Však si někteří ještě na takovou kočovnou společnost pamatují, když v začátku okupace hostovala i delší dobu v sokolovně společnost paní Hrubínové.

         Divadelní aktivita u nás končila kolem roku 1948. To tu vystoupilo i “Vesnické divadlo” z Prahy. “Oblastní divadlo” z Benešova, gymnasium ze Sedlčan i naši ochotníci. Mladá generace měla v té době mnoho revolučního elánu, ale málo divadelních zkušeností a staří zkušení divadelníci naopak. Postupně chátralo i zařízení “Na sále”. Stoletá tradice divadelního ochotničení stagnuje.

          Škoda, že při následných opravách objektu se nezachovalo více dokumentů o činnosti, starodávné divadelní knížky atd. Zbyla jen stará opona s panoramatem Krásné Hory a připomínkou J.K.Tyla, před kterou se zatajeným dechem sedávaly stovky návštěvníků divadelních představení i školních akademií. Po rekonstrukci zdobí tato opona zasedací síň našeho obecního úřadu.